Odluka-o-izmjeni-PS-Sl.-novine-20_22-od-19.5.2022.

Odluka-o-izmjeni-PS-9_22

Izmjena-i-dopuna-instrukcije-za-dopunsko-bodovanje-28-21

Uredba_boracka-prava-KS-izmjena_27_21

Instrukcija-za-dopunsko-bodovanje-38-20

Okvirnizakon.doc

Zakon-o-zastiti-na-radu

Uredba-o-jedinstvenim-kriterijima-i-pravilima-za-zaposljavanje-branilaca-i-clanova-njihovih-porodica-1

Privremeni-Plan-javnih-nabavki-za-2023.godinu

Privremeni-Plan-javnih-nabavki-za-2023.godinu

Amandmani-na-Ustav-KS-2

Amandmani-na-Ustav-KS

Ustav-Kantona-Sarajevo

Privremeni-Plan-javnih-nabavki-za-2023.godinu