Naše vrijednosti su:

  • Prijateljstvo
  • Tolerancija
  • Uvažavanje drugih i drugačijih
  • Ravnopravnost
  • Empatija i solidarnost
  • Uzajamna pomoć
  • Poštenje
  • Marljivost
  • Odgovornost

Trudimo se da ih primjenjujemo u svakodnevnom životu i u ophođenju sa drugima.