SAVJETI ZA VREDNOVANJE INFORMACIJA NA INTERNETU:

–          Razmislite o samoj stranici kojoj pristupate i njenoj svrsi

–          Razmislite koliko svrha web stranice utiče na sadržaj

–          Procijenite  vam je informacija koju ste pronašli  korisna

–          Utvrdite koliko je informacija koju ste pronašli potpuna

–          Provjerite ko stoji iza izvora informacija, da li je to pojedinac, organizacija, i sl.  

–          Provjerite postoje li podaci o osobama koje kreiraju i uređuju sadržaj

–          Odredite kome je stranica namijenjena odnosno koja je ciljna publika

–          Provjerite je li sadržaj citiran i ko ga je citirao (postoje različite tehnike kako da ovo utvrdite)

–          Razmislite jesu li informacije pristrasne i ako jesu, zbog čega

–          Saznajte koliko dugo je stranica aktivna

–          Provjerite koliko su informacije aktuelne, te koliko se često stranica ažurira

–          Utvrdite je li sardžaj web stranice originalan ili je kopija

–          Provjerite da li su navedeni podaci o izvorima

–          Upredite informacije iz više izvora

–          Kada koristiš informacije, obavezno navedi njihov izvor