INFORMACIJSKA PISMENOST

Informacijska pismenost kao pojam javlja se sredinom 70-ih godina prošlog stoljeća i danas predstavlja jednu od temeljnih vještina u procesu cjeloživotnog učenja, te je  dio koncepta pismenosti u savremenom svijetu.

S obzirom da se proizvodnja informacija odnosno znanja s razvojem nauke i tehnologije svakodnevno uvećava, te da naše svakodnevno okruženje postaje sve složenije, a informacije sve dostupnije, informacijska pismenost postala je neophodna kompetencija u procesu učenja I u svakodnevnom životu.

Za razliku od učenja u tradicionalnom okruženju koje je podrazumjevalo prihvatanje informacija iz vanjskih izvora, učenje u savremenom okruženju mora biti stalan proces proširenja i organizacije vlastitog znanja, što podrazumjeva samostalan rad uz korištenje različitih informacijskih izvora, te kritički odnos prema informacijama. Više nije bitno znati “što”, već “gdje” i “kako” pronaći potrebnu informaciju, procijeniti njenu vrijednost, te je upotrijebiti tako da postane dio našeg znanja.

Informacijska pismenost često se neopravdano poistovjećuje sa informatičkom pismenošću, no ova dva pojma se razlikuju, iako je informacijska pismenost neodvojiva od informatičke pismenosti. Informatička pismenost sposobnost je korištenja računara i  računarskih programa, dok informacijska pismenost podrazumjeva u prvom redu prepoznavanje naše potrebe za informacijom, te posjedovanje znanja i vještina kako naći, procijeniti i iskoristiti na najbolji mogući način informacije  kako bi riješili određeni problem. Informacijski pismena osoba razumije ulogu računara u traženju informacija, ali je jednako svjesna da uspješnost pretraživanja zavisi više od nje same i njenih znanja i vještina, nego od računara kojim se koristi.

Informacijski pismena osoba je osoba koja je osoposobljena za cjeloživotno učenje I uvijek može pronaći informacije potrebne za bilo koji problem ili zadatak, jer zna kako su informacije odnosno znanje organizirani, zna kako pronaći informacije, procijeniti ih, kako ih iskoristiti i kako ih učiniti dostupnim i drugima.

Prema Američkom bibliotekarskom društvu (American Library Association – ALA) informacijski pismena osoba mora biti sposobna prepoznati svoju potrebu za određenom informacijom, prepoznati informaciju koja može riješiti njihov problem, pronaći informaciju koja joj je potrebna i njen izvor, vrednovati ih, organizovati informacije i uključiti u svoju bazu znanja,  te ih učinkovito koristiti na etički i legalan način.

Važnost informacijske pismenosti kako učenika, tako nastavnika i roditelja, pokazalo je prelaženje sa tradicionalnih oblika nastave na nastavu u online okruženju što je uzrokovano pandemijom COVID-19.

Također, sa širenjem pandemije, pokrenula se i infodemija odnosno  prekomjerna količina informacija o određenom problemu koja je često praćena i velikom količinom dezinformacija, te osobe koje nemaju razvijene kompetencije iz informacijske pismenosti, teže mogu prepoznati tačne i vjerorostojne informacije.

SAVJETI ZA VREDNOVANJE INFORMACIJA NA INTERNETU:

–          Razmislite o samoj stranici kojoj pristupate i njenoj svrsi

–          Razmislite koliko svrha web stranice utiče na sadržaj

–          Procijenite  vam je informacija koju ste pronašli  korisna

–          Utvrdite koliko je informacija koju ste pronašli potpuna

–          Provjerite ko stoji iza izvora informacija, da li je to pojedinac, organizacija, i sl.  

–          Provjerite postoje li podaci o osobama koje kreiraju i uređuju sadržaj

–          Odredite kome je stranica namijenjena odnosno koja je ciljna publika

–          Provjerite je li sadržaj citiran i ko ga je citirao (postoje različite tehnike kako da ovo utvrdite)

–          Razmislite jesu li informacije pristrasne i ako jesu, zbog čega

–          Saznajte koliko dugo je stranica aktivna

–          Provjerite koliko su informacije aktuelne, te koliko se često stranica ažurira

–          Utvrdite je li sardžaj web stranice originalan ili je kopija

–          Provjerite da li su navedeni podaci o izvorima

–          Upredite informacije iz više izvora

–          Kada koristiš informacije, obavezno navedi njihov izvor