PROGRAM RADA PRODUŽENOG BORAVKA OSNOVNA ŠKOLA “ANEKS”


Ciljevi programa rada i organizacije slobodnog vremena u produženom boravku:
⦁ Omogućiti učeniku život ispunjen različitim sadržajima koji će povoljno utjecati na razvoj učenikove cjelokupne osobnosti te individualnih i jedinstvenih potencijala
⦁ Omogućiti razvoj učenika kao socijalnog bića
Specifični ciljevi:

  1. potpun i harmoničan razvoj učenika
  2. važnost isticanja individualnih različitosti
  3. nastoji se omogućiti razvoj svih potencijala učenika
  4. koristiti mnogobrojne pristupe u učenju, osposobiti učenike za samostalno učenje tj. motivisati ih za učenje
  5. razvijanje i njegovanje pismenosti ( jezična i matematička)
  6. razvoj kreativnosti, sposobnosti rješavanja problema
  7. pluralizam, poštovanjerazličitosti i važnosti tolerancije
  8. briga o učenicima s poteškoćama u razvoju
  9. olakšavanje prijelaza iz nižih u više razrede osnovnog obrazovanja

Ključna područja razvoja u produženom boravku :
⦁ emotivni, kognitivni, socijalni i psihološkirazvoj
⦁ socijalizacija i komunikacija
⦁ razvoj komunikacijskih kompetencija
⦁ utemeljenje osnova matematičke, logičke i naučno-tehnološke pismenosti
⦁ kulturno-umjetničko područje razvoja
⦁ igra, sport i rekreacija
⦁ aktivnosti prema odabiru škole
Rad u produženom boravku treba da se odvija kroz realizaciju usmjerenih časova, neusmjerenih časova, samostalnog rada i pratećih aktivnosti, koje mogu biti dio neusmjerenih časova ili dio vannastavnih aktivnosti.
⦁ Samostalni rad -učenici se uključuju u samostalno učenje i izradu domaće zadaće, sve aktivnsoti prati učitelj-voditelj produženog boravka. Učitelj- voditelj produženog boravka realizira aktivnosti u učenju i rješavanju domaćih zadataka u skladu sa nastavnim planom i programom, sadržajima koje učenik usvaja u razredu koji pohađa u redovnoj nastavi. Učitelj-voditelj odjeljenja aktivnosti planira i realizira u skladu sa nastavnim programima i u saradnji sa učiteljem koji realizira nastavu u redovnom odjeljenju. U saradnji sa učiteljem iz redovne nastave, učitelj-voditelj produženog boravka planira i realizira sa učenikom i časove u okviru samostalnog rada, na kojima učenik treba usvojiti sadržaje u kojima ima prepreke i poteškoće. O napretku/zaostajanju učenika učitelj-voditelj produženog boravka je obavezan obavijestiti učitelja koji realizira nastavu u odjeljenju koje učenik redovno pohađa, roditelja tog učenika i o provedenim aktivnostima o dodatnom radu voditi pismenu zabilješku.

⦁ Neusmjereni čas – učenici predlažu i izabiraju aktivnosti,igre,zabavu,razonodu. Zadaća voditelja produženog boravka je da motiviše učenike i omogući im učešće u punom kapacitetu.

⦁ Usmjereni čas – učenici zadovoljavaju svoje interese i potrebe pod usmjerenim rukovodstvom učitelja-voditelje u sljedećim oblastima:
⦁ tjelesni odgoj
⦁ kulturno-umjetnički rad
⦁ likovno-tehnički rad
⦁ zabava
⦁ umjetničke i plesne aktivnosti
⦁ govorno i pismeno izražavanje
⦁ ekologija

⦁ Slobodne aktivnosti – organizovanje različitih igara,zabava, razonode. Ako učenici izlaze u školsko dvorište voditelj produženog boravka ih usmjerava na pozitivne aktivnosti:
⦁ da nauče prihvatit iporaz
⦁ da budu usmjereni ka prijateljskim odnosima
⦁ pozivanje na upotrebu kulturnih izraza u komunikaciji sa drugima
⦁ smanjenje agresivnosti, poticanje na samoorganizovanje i zajedničke igre
Ako djeca ostaju u učionici moguće su aktivnosti:
⦁ igra, razgovor, crtanje, slikanje
⦁ aktivnosti u kojima učestvuju svi
⦁ gledanje TV-a
⦁ usvajanje kulturnih načina ponašanja
Prateće aktivnosti koje se realizuju kao neusmjereni čas:
⦁ Mala škola velikih stvari
⦁ Olovka piše srcem
⦁ Pjevam, plešem, glumim
⦁ Šaram – stvaram
⦁ Igre bez granica

Ritmička sekcija – svi učenici koji pohađaju produženi boravak uključeni su u ritmičku sekciju u okviru koje učestvuju na svim manifestacijama i priredbama. Obilježavamo sve značajne datume i praznike.