U JU OŠ “Aneks” zaposleno je ukupno 48 uposlenika, od toga:

Nastavnici razredne nastave, 9 uposlenika

Nastavnici predmetne nastave, 23 uposlenika

Stručni saradnici: bibliotekar 1 uposlenik, pedagog 1 uposlenik

Direktor škole, 1 uposlenik

Sekretar škole, 1 uposlenik

Pomoćno i tehničko osoblje: 1 domar, 1 ložač, 1 servirka, 5 spremačica,

Uposlenici-JU-OS-Aneks