Poštovani roditelji,

Vaša prava i obaveze propisane su zakonskim i podzakonskim aktima, između ostalog, Porodičnim zakonom FBiH, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, te internim pravilnicima Škole.

Shodno zakonskim obavezama i u najboljem interesu djece, roditelji odnosno staratelji dužni su biti upoznati i poštovati prava i obaveze roditelja odnosno staratelja.