ŠAHOVSKA SEKCIJA

Cilj šahovske sekcije je izgraditi interes za šahovsku igru, usvojiti osnove i pravila šaha, glavne taktičke i strateške ideje svih faza igre: od otvaranja do završnice.
Šah je način razvijanja samostalnog mišljenja djece. Šah vas tjera da mislite i osmislite strategiju, a dok radite na tome, morate unaprijed preispitati svaki svoj potez i naći onaj pravi. I svaki potez podrazumijeva donošenje odluke; čitava se igra odnosi na donošenje odluka, a te bi odluke prije svega trebale biti ispravne.
Igra vas uči da donosite ozbiljne odluke u teškim situacijama.
Šah pomaže predviđanju, rasuđivanju, oprezu, ali i stalnom traganju za novim mogućnostima.

DRAMSKA SEKCIJA

Dramska sekcija Osnovne škole “Aneks”

U našem se svakodnevnom govornom komuniciranju često osjećamo sputani. Neki od uzroka takve sputanosti imaju svoj korijen još u ranom djetinjstvu. Dramska sekcija pruza dobrodošlicu svima koji zele kroz glumu poboljšati svoje vještine korištenja glasa i razmjene informacija. Djeca i mladi u dramskoj skupini razvijaju maštu i kreativnost, govorno i tjelesno izražavanje.
Razvijaju komunikacijske i glumačke vještine, kritičko promišljanje, razvijaju ličnost i saradnju. Uče raditi u skupini, upoznaju se sa pozorištem kao medijem.
Da bismo omogućili govorenje bez stida, potrebno je osvijestiti i razigrati glas te poboljšati izgovor. Na časovima se članovi upoznaju s igrama za glas i izgovor koje pomažu u osvještavanju i aktiviranju. Igrajući se, proći će nekoliko nivoa osvještavanja i oslobađanja glasa koje uključuju aktivaciju tijela, disanje, spajanje glasa i pokreta te jačanje izgovornih organa.
Struktura vježbi temelji se na kombinaciji znanja i iskustava stečenih u području govornih nauka i praktične umjetnosti. Cilj je radionice dopustiti svakom glasu da se pokuša osloboditi suspregnutosti i straha od izražavanja, te da osjeti ljepotu koju mu ta sloboda pruža.


DRAMSKO-RECITATORSKA SEKCIJA (mlađi uzrast)

Na ovoj sekciji učenici mlađeg uzrasta upoznaju se s dramskim stvaralaštvom i na praktičan način prezentiraju vještine koje su usvojili. 

RITMIČKA SEKCIJA (Produženi boravak)

Svi učenici koji pohađaju produženi boravak uključeni su u ritmičku sekciju u okviru koje učestvuju na svim manifestacijama i priredbama. Obilježavamo sve značajne
datume i praznike.

LITERARNO-RECITATORSKA SEKCIJA

Literarno-recitatorska sekcija okuplja učenike od V do IX razreda  –  cilj rada je da učenici vježbaju pravilno i lijepo izražavanje, i to kroz slušanje i analizu književnih djela, vježbe čitanja istih, kroz učenje recitatorskih i voditeljskih vještina i vježbanje pisanja literarnih radova.

HISTORIJSKA SEKCIJA

Teme koje obrađujemo uglavnom se odnose na historiju Bosne i Hercegovine, uz obavezno obilježavanje važnih historijskih događaja.

MLADI TEHNIČARI

Slobodna aktivnost je koncipirana tako da se izučava tehnika u širem smislu kroz usvajanje osnovnih tehničkih pojmova, pravila tehničkog crtanja, te razvijanja racionalnosti, ekonomičnosti i motorike kod učenika kroz upotrebu pribora, alata i mašina kako bi učenici bili spremni za samostalan rad. Realizacija slobodne aktivnosti izvodi se u kabinetu za tehničku kulturu.. Kabinet za tehničku kulturu je opremljen odgovarajućim alatima, priborom, materijalima i mašinama za realizaciju slobodne aktivnosti. Slobodna aktivnost se izvodi kroz izradu praktičnih radova i vježbi.

SOCIJALIZACIJA KROZ IGRU I PLES

Cilj sekcije je razvijanje kreativnosti i socijalne inteligencije prihvatajući i poštujući drugog i drugačije. Svi učenici prvih razreda učetvuju u aktivnostima.

KOŠARKAŠKA SEKCIJA


Košarkaška sekcija je za učenike od V-IX razreda, koja je isključivo za dječake.
Učešće u sekciji je na dobrovoljnoj osnovi. Osnovni cilj sekcije je da pruži učenicima određenu relaksaciju ali i usavršavanje košarkaških elemenata.
Sekcija je koncipirana tako da se nakon početnog zagrijavanja izvježba i određeni košarkaški elementi nakon čega se prave dvije ekipe kako bi košarkaške elemente primjenjivali kroz igru. Na taj način učenici razvijaju takmičarski i timski duh.

ODBOJKAŠKA SEKCIJA

Odbojkaška sekcija je za učenice od V-IX razreda. Osnovni cilj sekcije je prvenstveno druženje učenica, napredovanje u tehnici igranja, a zatim pripremanje ičenica na učešće u školskim takmičenjima.

LIKOVNA SEKCIJA (niži razredi)


Jedna od sekcija naše škole je Likovna sekcija na kojoj se učenici mogu upoznati sa osnovnim pojmovima likovne kulture i umjetnosti te kroz likovne radove pokazati svoje vještine, maštu, talenat i kreativnost.

FOLKLORNA SEKCIJA

Ciljevi sekcije su:
– Prezentacija bosanske kulturne baštine,
– Očuvanje tradicijskih običaja,
– Razvijanje ljubavi prema narodnoj tradiciji

EKOLOŠKA SEKCIJA

Glavni cilj Ekološke sekcije jeste podizanje ekološke svijesti kod učenika.
Cilj Ekološke sekcije je upoznati učenika o značaju zaštite životne sredine, povećanje ekološke svijesti, odgovornosti i razvijanje ljubavi prema prirodi. Učenicima treba ukazati na rastuće probleme: zagađenje zraka i vode, radioaktivno zračenje, iscrpljivanje neadekvatnih energenata, globalno zagrijavanje, neadekvatno odlaganje otpada, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta. Jedan od načina rješavanja navedenih problema je edukacija o važnosti zdravog života u zdravoj životnoj sredini i očuvanju prirode i okoliša. Kroz sve ovo, učenici obilježavaju osnovne sadržaje rada ekološke sekcije preko obilježavanja ekoloških datuma, uređivanja i postavljanja izložbi, radova u školskom dvorištu i sl.

KREATIVNA SEKCIJA

Vannastavna aktivnost kroz koju ćemo naše slobodno vrijeme provesti kreativno, isprobavajući nove i neobične tehnike i koristeći različite materijale u radu. Želimo razmjenjivati iskustva, radove i ideje.

Mali kreativci iz dana u dan stvaraju nove, zanimljive i neponovljive kreacije.

MALI HOR

Učenici rado prisustvuju časovima sekcije te uvježbavaju svoje glasovne i melodijeske sposobnosti.
Učenici prigodnim pjesmama učestvuju u obilježavanju bitnih datuma.

SEKCIJA PRVA POMOĆ

Sekcija prve pomoći obuhvata teorijsku obuku o osnovnim elementima prve pomoći, ka i praktični dio o prikazu povreda, kardiopulmonalnoj reanimaciju i zbrinjavanju povrijeđenih osoba na terenu. Na časovima ove sekcije učenici stiču osnovno znanje kako spasiti život ili zdravlje povrijeđenih ili unesrećenih.

PLANINARSKA SEKCIJA

Na časovima planinarske sekcije se učenici teorijski i praktično edukuju o osnovama
planinarenja. Organiziraju se i planinarski pohodi i kampovanja sa učenicima na planine u bližoj i daljoj okolini. Druženjem na izletima u prirodi i planinama, upoznaju se članovi,
razmjenjuju iskistva i sklapaju nova prijateljstva.