OPĆENITO O PEDAGOŠKOJ SLUŽBI ŠKOLE

Glavni zadatak pedagoške službe je praćenje svih aktivnosti u školi i stvaranje zdravog odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i uprave škole. Pedagoška služba implementira različite nove strateške i razvojne procese čime omogućava nesmetano odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. U primarnom fokusu službe je učenik i njegov nesmetan rast i razvoj. Pedagog škole je tu da učenicima pruži podršku i pomoć u učenju, vladanju, odnosu sa vršnjacima, roditeljima, nastavnicima, u savladavanju različitih emocionalnih poteškoća, i u suočavanju sa svim ostalim izazovima koje donose različite razvojne faze kroz koje dijete prolazi. Pored savjetodavnog rada sa učenicima, pedagoška služba vrši savjetodavni rad i sa roditeljima i sa nastavnicima u cilju preovladavanja različitih poteškoća sa kojima se mogu suočiti u odgoju djeteta ili u svom radu.

Školski pedagog stručnim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih nastavnim planom i programom, i doprinosi unapređenju svih oblika odgojno – obrazovnog rada. Učestvuje u stvaranju povoljnih uslova za optimalna školska postignuća i profesionalni razvoj učenika, kao i podsticanju i praćenju tog razvoja. Obavlja pedagoško – instruktivni rad sa nastavnicima. Doprinosi širenju i obogaćivanju pedagoških, didaktičko – metodičkih znanja nastavnika, roditelja, učenika i učestvuje u njihovoj praktičnoj primjeni u odgojno – obrazovnom radu.

Školski pedagog obavlja sljedeće poslove:


– Koncepcijsko – programski zadaci
– Programiranje, ostvarivanje i analiza odgojnog rada
– Pedagoška dokumentacija
– Stručni rad s nastavnicima i u stručnim organima škole
– Rad s učenicima i učeničkim organizacijama
– Unaprijeđenje nastave
– Saradnja s institucijama
– Saradnja s roditeljima
– Ispitivanje zrelosti djece za upis u školu
– Profesionalna orijentacija
– Istraživanja u praksi školskog pedagoga
– Personalni dosje učenika, pedagoški karton
– Pedagoško – psihološka praksa studenata nastavnih fakulteta
– Pripremanje za rad i stručno usavršavanje
– Ostali poslovi