NAŠA MISIJA

Škola je usmjerena na odgoj i obrazovanje, te prilagođena individualnim mogućnostima učenika. Opredjeljeni smo za podizanje kvaliteta i efikasnosti nastave, za razvijanje svijesti o pravima i odgovornostima, uz međusobno razumijevanje i uvažavanje.

To postižemo profesionalnim odnosom prema svakom djetetu koje treba da bude u centru procesa sticanja znanja i ključnih vještina,

NAŠA VIZIJA

Naša vizija je da dostignemo najviše standarde u obrazovanju, te da kroz odgojno – obrazovni proces dobijemo sretnog i uspješnog učenika koji se razvija uz podršku nastavnika i roditelja, te da ga usmjerimo na očuvanje bosansko-hercegovačke tradicije i kulture, potaknemo da se upozna sa svjetskim kulturnim naslijeđem i uključi u savremene globalne obrazovne, naučne, kulturne i tehnološke tokove.