Djeca su rođena da uče kroz igru. Za djecu igra nije samo zabavna aktivnost uz koju provode slobodno vrijeme. Učenje kroz igru je veoma važno.


Učenje kroz igru odvija se kada je zadovoljeno 5 kriterijuma:


1)      Igra izaziva radost (iako ne znači da se tokom igre ne smiju pojaviti i negativne emocije),
2)      Dijete pronalazi smisao u onome što radi (djeca pronalaze smisao u iskustvu povezujući ga sa nečim što već znaju),
3)      Aktivnost uključuje aktivno razmišljanje (postoji neki problem koji je potrebno riješiti),
4)      Aktivnost zahtjeva učestalo razmišljanje (važna je dinamika aktivnosti u kojima dijete mora učestalo da razmišlja i istražuje razvijaju fleksibilnost i kreativnost),
5)      Aktivnost zahtjeva određeni stepen socijalne interakcije (pored osjećanja sigurnosti i razvijanja povjerenja, socijalne interakcije imaju pozitivan uticaj na razvoj empatije, saradnje i komunikacije kod djece).


Učenjem kroz igru razvija se širok spektar vještina u isto vrijeme.

Igra ima ključnu ulogu u usvajanju novih znanja i vještina potrebnih za kasnije snalaženje u različitim životnim situacijama. Ovdje se pod snalaženjem ne misli samo na rješavanje problema, već i na iskorištavanje prilika u cilju ličnog napretka.
Iako je za djecu učenje kroz igru prirodna aktivnost, ona mora u određenom stepenu biti podržana adekvatnim okruženjem. Učenje kroz igru može imati različite forme:
1)      Slobodna igra koju samostalno vodi dijete
2)      Igra uz podršku odraslog
3)      Igra po jasnim instrukcijama


U produženom boravku učenje kroz igru organizujemo u okviru slobodnih aktivnosti.
Slobodne aktivnosti – organizovanje različitih igara,zabava, razonode. Ako učenici izlaze u školsko dvorište voditelj produženog boravka ih usmjerava na pozitivne aktivnosti:
⦁ da nauče prihvatit i poraz
⦁ da budu usmjereni ka prijateljskim odnosima
⦁ pozivanje na upotrebu kulturnih izraza u komunikaciji sa drugima
⦁ smanjenje agresivnosti, poticanje na samoorganizovanje i zajedničke igre


Ako djeca ostaju u učionici moguće su aktivnosti:
⦁ igra, razgovor, crtanje, slikanje
⦁ aktivnosti u kojima učestvuju svi
⦁ gledanje TV-a
⦁ usvajanje kulturnih načina ponašanja


Prateće aktivnosti koje se realizuju kao neusmjereni čas:
⦁ Mala škola velikih stvari
⦁ Olovka piše srcem
⦁ Pjevam, plešem, glumim
⦁ Šaram – stvaram
⦁ Igre bez granica