Uspjeh naše učenice

Hana Banda je osvojila prvo mjesto na Federalnom takmičenju.