Stručno usavršavanje

Dana 27. januara 2022.godine Osnovnu školu “Aneks” posjetio je dr.sc. Zulfo Ahmetović. Po dogovoru sa direktorom škole g. Omerom Begovićem gospodin Zulfo je održao stručno usavršavanje kroz temu Individualno prilagođeni program/Individualno edukacijski program-primjena u inkluzivnoj praksi za sve nastavnike razredne i predmete nastave, koje se održalo u auli škole uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Edukacija je tematski bila vezana za izradu i realizaciju Individualno prilagođenih programa i Individualiziranih edukacijskih programa za učenike sa teškoćama u razvoju koji pohađaju inkluzivnu nastavu. Tokom edukacije obrađene su slijedeće tematske jedinice: zakonski i podzakonski akti koji regulišu izradu prilagođenih programa za učenike sa teškoćama u razvoju, etape i praktični primjeri izrade individualno prilagođenih programa i individualiziranih edukacijskih programa za učenike u inkluzivnoj nastavi uz isticanje primjera iz prakse. Gospodin Zulfo Ahmetović je govorio o izazovima inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Podijelio je sa prisutnim svoje bogato iskustvo stečeno, kako u svom radu tako i iskustvo stečeno u saradnji sa inkluzivnim obrazovanjem naprednih evropskih zemalja. Stručno predavanje važno je u kontekstu podizanja stručnih kompetencija manadžmenta, učitelja, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika koji realiziraju inkluzivnu nastavu.