Šta da radim?

Učenici II-3 odjeljenja danas su realizovali četvrtu radionicu u okviru projekta “Odrastimo zajedno.” Cilj radionice je da učenici mogu prepoznati i imenovati problem. Znaju da, kada ne znaju kako dalje, prvo moraju razmisliti. Naučili su da svaki problem može imati više rješenja te da traže što više kreativnih rješenja za problem.