Škola u prirodi

U skladu sa Nastavnim planom i programom Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je za učenike IV razreda realizovalo Školu u prirodi u Šabićima, kao i prijevoz, hranu i dvodnevni smještaj.Shodno tome učenici IV-1 i IV-2 razreda Osnovne škole „Aneks“ su zajedno sa svojim učiteljicama Belma Trapo i Aldina Kadrić u periodu od 8.6.2022.godine do 9.6.2022.godine realizirali Školu u prirodi u Šabićima. Tokom boravka učenici su uživali u realizaciji različitih edukativnih aktivnosti, a vrijeme je brzo prošlo u igri i druženju.