Projekat

REALIZACIJA PROJEKTA “PODRŠKA BIBLIOTEKAMA OSNOVNIH ŠKOLA RADI JAČANJA JEZIČKO-KOMUNIKACIJSKIH KOMPETENCIJA”, PODRŽANOG OD FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE

Osnovna škola „Aneks“ aplicirala je na Javni poziv za finansiranje / sufinansiranje programa i projekata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini sa prijedlogom projekta “Podrška bibliotekama osnovnih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija”.

Cilj projekta je poboljšanje postojećih jezičko-komunikacijskih kompetencija učenika i nastavnika, sticanje novih kroz obradu lektire, te stručno usavršavanje kroz horizontalnu edukaciju.

U sklopu projekta, JU OŠ “Aneks” odobrena su određena sredstva za nabavku obaveznih lektira, a pored toga, škola je u projektu učestvovala sufinansiranjem vlastitim sredstvima sa oko četvrtinom ukupnog iznosa. Nabavljeno je 12 novih naslova predviđenih za lektiru po važećem Nastavnom planu i programu, kako za za predmetnu, tako i za razrednu nastavu. Ukupan broj nabavljenih primjeraka je 300. U toku je provođenje daljih aktivnosti planiranih projektom.

Realizacija ovog projekta od izuzetnog je značaja s aspekta razvoja bibliotečkog fonda, ali i s s aspekta sticanja novih komepetncija učenika i nastavnika.

Korist projekta je višegodišnja, a iskustva stečena realizacijom projekta, moći će se primjenjivati i u narednom periodu.