Podrška bibliotekama osnovnih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija

U okviru realizacije projekta „Podrška bibliotekama osnovnih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija“ učenici II razreda su obradom lektire “Bajke”, braće Grimm, pokazali svoje jezičke i komunikacijske sposobnosti koje su im potrebne za kvalitetan odgoj i obrazovanje.
Nakon čitanja Grimmove bajke “Vuk i sedam jarića” učenici su čas lektire realizirali kroz različite aktivnosti.
Korištenjem kreativnih tehnika, “Vođeno čitanje” (samostalno čitanje teksta sa smjernicama) “Mapiranje”(uočavanje i opis određenih dijelova priče), “Izmiješane sekvence” (prepoznavanjei određivanje kompozicijske strukture teksta/ pravilnog redoslijeda cjelina) i “Dramatizacija i čitalačko pozorište” učenici su pokazali izražajnost čitanja i govora i izuzetnu sposobnost promišljanja i razumijevanja sadržaja.
Pokazujući svoje jezičko-komunikacijske sposobnosti, učenici su verbalno i neverbalno izražavali svoje emocije i time pokazali doživljaj ličnog uspjeha.