Podrška bibliotekama osnovnih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija

U sklopu realizacije projekta “Podrška bibliotekama osnovnih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija” podržanog od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, nabavljeno je 12 novih naslova odnosno 300 bibliotečkih jedinica lektira koje su planirane prema važećem Nastavnom planu i programu.

Svih 300 jedinica stručno je obrađeno prema međunarodnim standardima (klasifikacija, katalogizacija, predmetno označavanje, kreiranje normativnih datoteka, itd.), te su kreirani zapisi u sistemu Metel. Također, građa je i tehnički obrađena (inventarizacija, signiranje, itd.), a kreiran je i bilten prinova.

Zapisi su dostupni u OPAC-u školske biblioteke, kojem se može pristupiti preko web stranice škole i sve obrađene knjige spremne su za posudbu.

U narednom periodu, nastavit će se s realizacijom daljih aktivnosti predviđenih projektom “Podrška bibliotekama osnovnih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija”.