Pizza lektira

Sve vrijeme u radu težimo ka znanju. Jednako nam je važna i mašta koja nas vodi u daleke svjetove. Ovaj put nas je navela na ideju da pravimo domaću pizzu.👌👌
Sastojci: parče papira, slova, boje i dođosmo lahko do realizacije ove ideje nove! 📃🎨🔠
Radovi učenika III – 1 odjeljenja ☑️