Penjanje

Penjanje uz ripstol i prelaz na drugi, bio je izazov za učenike I-3 razreda, bili su veoma aktivni i pažljivi. 🙋🤸🏃🏃‍♀️