Micro:bit

Učenici IV-2 danas su programirali uz micro:bit koristeći se grupom naredbi Basic.
“Osim matematičkih sklonosti, izuzetno dobro poznavanje jednog programskog jezika je najvažniji resurs uspješnog programera” Edsger Dajkstra.