Likovni radovi naših učenika povodom Dana armije RBiH