Kreativnost u nastavi

 1. januara 2022. godine Osnovnu školu „Aneks“ posjetio je prof. dr. Hašim Muminović. Po dogovoru sa direktorom škole g. Omerom Begovićem, uvaženi profesor pripremio je predavanje na temu „ Metodike i kreativnost u nastavi“ za sve nastavnike razredne i predmetne nastave, a koje se održalo u auli škole uz poštivanje svih epidemioloških mjera.
  Naravno, bogato profesorsko iskustvo doprinijelo je da ovo ne bude samo predavanje i iznošenje činjenica, već i konstruktivan razgovor o problematici koja je itekako prisutna u našem odgojno-obrazovnom sistemu, a kojom se, nažalost, ne bave oni koji bi trebali.
  Uvod u temu prof. Muminović je zasnovao na svojim dubokim uvjerenjima da je posao nastavnika danas veoma težak posao, ali i posao koji mnogi ne razumiju, omalovažavaju i ne cijene.
  Nastavnici se na to ne žale, smatra profesor, ali njima trebaju bolji uslovi za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i podrška u edukaciji i stručnom usavršavanju, koja se danas svodi na nivo same škole u kojoj nastavnik radi, odnosno zavisi od direktora u školama.
  Školski sistem je taj koji od vrha mora pružati ovakav vid podrške nastavnicima. Tako isto sama kreativnost, kao vrijedna sposobnost koja se treba razvijati u odgojno-obrazovnom procesu u školama, mora biti u strategiji školskog sistema. Toga kod nas, nažalost, nema, zaključio je profesor.
  O kreativnosti i značaju njenog razvijanja u nastavnom procesu prof. Muminović opširnije je govorio u nastavku, posebno se zadržavajući na sadržajima i ambijentu za kreativan rad, kao važnim elementima kreativnosti. On smatra da ne mogu svi sadržaji biti zanimljivi i imati kreativnu narav, ali zato se mora stvarati u odgojno-obrazovnom procesu od samog početka dobar ambijent za kreativnost: pravim odabirom studenata za poziv nastavnika, edukacijom i osposobljavanjem nastavnika, obezbjeđivanjem uslova u radu za realizaciju svih vidova kreativnosti, normativnim dokumentima za vrednovanje nastavnika i njegovog rada, kao i nagrađivanjem nastavnika za kreativni rad.
  Uz zapažanje da kolektiv škole čine mladi ljudi, prof. Muminović dao im je na kraju savjet da se bore za promjene, da traže glasno i jasno podršku od svih nadležnih za obrazovanje u državi, jer promjene su neophodne u svakom smislu pa i za razvoj kreativnosti generacija koje nam dolaze.
  Također, profesor je iskazao oduševljenje opremljenošću škole i uslovima rada za nastavnike i učenike ove škole, pohvalivši Direktora škole jer spada u grupu onih koji se bore za napredovanje i promjene, što dokazuje i pozivom za ovo druženje, na kojem mu se srdačno zahvalio.