Kako sačuvati maternji jezik od zaborava

Svjesni opasnosti koja vreba i prijeti našem blagu – maternjem jeziku, danas smo odlučili da damo svoj doprinos praveći reklamnu brošuru “Kako sačuvati bosanski jezik od zaborava”.

Učenici odjeljenja VII-1