Jedinstvo je snaga

“Jedinstvo je snaga. Kada postoji timski rad i saradnja, mogu se postići prekrasne stvari!” 🤜🤛

Vrijedno smo radili na osmišljavanju reklamnog spota o tome kako i na koji način osvijestiti ljude da više vode računa o zaštiti okoliša.🌳🏞️🌍
Znanje iz Moje okoline povezali s Bosanskim jezikom, zahvaljujući informatičkoj pismenosti objedinili sve sadržaje u jednu cjelinu i prezentirali radove u okviru predmeta Likovna kultura.✍️💻
📌Aktivnosti učenika IV-1 odjeljenja