Hranidbene piramide

Učenici osmih razreda iz nastavnog predmeta Biologija pravili su hranidbene (trofičke) piramide iz različitih ekosistema. Time su objašnjavali povezanost organizama u prirodi i biološku ravnotežu.