Jedan od izvora informacija koji je dostupan u školskoj biblioteci JU OŠ “Aneks” jeste i hemeroteka koja predstavlja zbirku isječaka iz novina, časopisa i drugih štampanih publikacija prema unaprijed utvrđenim temama ili predmetima, te je složena prema hronološkom slijedu natuknica.

Hemeroteka se koristi u bibliotekama i drugim informacijskim ustanovama kao brzi izvor informacija, posebno o aktualnim događajima, te može služiti za učenje, za kreiranje različitih izložbi, razvijanje informacijske i medijske pismenosti kod korisnika.