Dan ružičastih majica

U znak podrške obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, ”Dana ružičastih majica”, pedagog škole Alem Avdibašić je sa članovima Vijeća učenika naše škole realizovao radionicu na kojoj su učenici OŠ ”Aneks” izradom plakata skrenuli pažnju na zaustavljanje ”VRŠNJAČKOG NASILJA”.