DAN MATERNJEG JEZIKA

Za jezik se bori,za jezik se gine.Bez jezika nemani domovine!Voli i čuvajjezik svoj,jer znaj to je identitet tvoj!Bosanski govorim,bosanski pišem.Bosanski zrak ponosno dišem ! (SM) Jezik je naš važan jednako za sve nas!Čuvajmo ga i njegujmo jer on je dio nas poručuju učenici IV – 3 !📝📖✍️🗣️