U našoj školi u proteklom periodu realiziran je projekat HACCP.U toku HACCP edukacije stekli smo veoma prijatno i korisno iskustvo.Učesnici HACCP edukacije stekli su znanja o osnovama HACCP sistema, zakonskoj regulativi, vrstama opasnosti u procesu sa hranom, ulozi i važnosti ljudskog faktora u održavanju HACCP sistema i primjeni HACCP načela i HACCP dokumentaciji.U sklopu ovog projekta dobili smo i veoma vrijednu opremu za školsku kuhinju od Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS u vrijednosti oko 4000,00 KM i to tri konzolne police, ormar, zamrzivač i mašinu za pranje suđa.Radnici škole koji su pohađali HACCP edukaciju dobili su vrijedne certifikate.Ovom prilikom se zahvaljujemo edukatorici Merimi Mašić i Ministarstvu za odoj i obrazovanje KS.