Ne bi li se glazba mogla opisati kao matematika osjećaja, a matematika kao glazba uma? 💭🎶Mali matematičari, vođeni osjećajem, razvijaju glazbu uma kroz različite aktivnosti, koristeći glavni alat za razmišljanje – logiku.🔣