Održano predavanje i historijski čas na časovima odjeljenske zajednice sa učenicima VIII i IX razreda bivšeg pripadnika 2. Viteške brigade i ”Zlatnog ljiljana” Nedžad Bublin, o ratnim dešavanjima i agresiji na Bosnu i Hercegovinu, sa posebnim osvrtom na djelovanje 2. Viteške brigade u Sarajevu i okolini.