S ciljem promoviranja otvorenog pristupa znanju i popularizaciji i dostupnosti nauke, studentice i studenti II godine Odsjeka Politologija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u okviru vježbi iz predmeta Geopolitika koji vode prof. dr. Nerzuk Ćurak i viši asistent Jasmin Hasanović, ovaj semestar radit će na uređivanju Wikipedije na bosanskom jeziku, kreirajući i nadopunjujući  njen sadržaj sa geopolitičkim temama.

Tim povodom, u srijedu 30. marta 2022. godine, u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu gostovali su Tarik Alimanović, dipl. komparativist i dipl. bibliotekar iz OŠ “Aneks” i polaznik Programa za medijsku i informacijsku pismenost Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, te Emina Adilović, informacijska ekspertica i magistrica informacijskih nauka / bibliotekarstva sa Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka.

Nakon upoznavanja sa bazama podataka, osnova njihovog pretraživanja i korištenja izvora, Tarik Alimanović je studente i  studentice upoznao sa Wiki ekosistemom, njegovom političkom, kulturološkom i tehnološkom pozadinom, sa različitim Wikimedia inicijativama i  projektima, konceptom i pricnipima na kojima Wikimedia i njeni projekti funkcioniraju, sa Creative Commons licencama i tehnikama navođenja izvora, enciklopedijskim stilovima pisanja i strukturom enciklopedijskih tekstova. Nakon predavanja teorijskog dijela, te pitanja studenata, teamleaderi tematskih grupa su uz vodstvo Tarika Alimanovića pristupili praktičnom radu, otvorili su svoje naloge i zajednički vježbali kreirati, napisati i urediti svoj prvi članak na Wikipediji.