“Rezultat svakog procesa jest novo stanje, ostvarenje neke nove kvalitete, pa se to u podjednakoj mjeri odnosi i na nastavni proces.”📚

Nastavni proces zahtijeva kvalitetan rad, a kvaliteti rada uveliko će doprinijeti nastavna sredstva i didaktički materijali koje je učenicima i nastavnicima obezbijedio naš cijenjeni i poštovani direktor škole Omer Begović.

⏲️📏📐⚖️🥁🎶🔠🔡
Od ovog polugodišta i ubuduće učenici će imati priliku da se služe kvalitetnim, očiglednim didaktičkim materijalima i nastavnim sredstvima koja će im omogućiti da na lakši i zanimljiviji/kvalitetniji način usvajaju nastavne sadržaje i uče kroz igru.

Sadržaj didaktičkih materijala i nastavnih sredstava:

  1. Torzo mini, plastični model👫
  2. Vaga višefunkcionalna plastična⚖️
  3. Drveni i plastični pribor za geometriju za tablu📐📏
  4. Geometrijska tijela za tablu
  5. Vijače sa drškom
  6. Komplet za razgibavanje
  7. Satovi demonstracijski, magnetni⏲️
  8. Orffovi instrumentariji u torbi🥁🎶
  9. Magnetna slova, velika i mala.🔠🔡