Grupa direktora sa Međunarodne konferencije “Mrežno obrazovanje”, posjetila je OŠ “Aneks”.