Akcija prikupljanja lektira za osnovne škole u Srebrenici

Vijeće roditelja osnovne škole “Aneks” se priključilo akciji prikupljanja lektira za osnovne škole u Srebrenici, koju organizuje koordinacija Vijeća roditelja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novi Grad Sarajevo.