Plan razvoja škole

23.1.2020. godine direktor OŠ „Aneks“ g. Omer Begović prezentirao je nastavnom osoblju plan RAZVOJA ŠKOLE, podsjećajući i podstičući sve zaposlenike škole na ono što je vizija i misija škole, a to je prije svega dostići najveće uspjehe u obrazovanju djece i radu s njima. Najviše je bilo riječi o napuštanju tradicionalnog načina učenja i osavremenjivanju nastave u kojoj učenik mora biti u centru učenja. S tim u vezi Direktor je govorio o kvalitetu rada u nastavi, a kvalitet ima svoje imperative kojima svi moraju težiti. Kvalitet se postiže samo timskim radom, stalnim učenjem i mijenjanjem samoga sebe, a samim tim i promjenama u načinu i metodama obrazovanja mladih.