Category Archives: Obavještenja

26Jan/20

Plan razvoja škole

23.1.2020. godine direktor OŠ „Aneks“ g. Omer Begović prezentirao je nastavnom osoblju plan RAZVOJA ŠKOLE, podsjećajući i podstičući sve zaposlenike škole na ono što je vizija i misija škole, a to je prije svega dostići najveće uspjehe u obrazovanju djece i radu s njima. Najviše je bilo riječi o napuštanju tradicionalnog načina učenja i osavremenjivanju nastave u kojoj učenik mora biti u centru učenja. S tim u vezi Direktor je govorio o kvalitetu rada u nastavi, a kvalitet ima svoje imperative kojima svi moraju težiti. Kvalitet se postiže samo timskim radom, stalnim učenjem i mijenjanjem samoga sebe, a samim tim i promjenama u načinu i metodama obrazovanja mladih.

26Jan/20

eTwinning

22.01.2020. godine u našoj školi održana je prezentacija eTwinning platforme za nastavnike.

ETwinning je mreža nastvanika i škola iz četrdesetak uglavnom evropskih zemalja, uvezana u program Erasmus+Evropske Unije. Platforma omogućuje kvalitetnu saradnju nastavnika, naročito na projektnoj nastavi, te pruža mogućnost profesionalnog usavršavanja. Registracija na etwinning.net pruža pristup izuzetno bogatoj bazi aktivnosti i projekata korisnih nastavnicima i učenicima.

26Jan/20

STEM EDUKACIJA

U skladu sa usvojenim Planom rada za januar 2020. godine realizovana je edukacija nastavnika o STEM nastavnom programu.

Termin ” STEM edukacija” znači poučavanje i učenje u oblasti prirodnih nauka, tehnologije, inžinjerstva i matematike (akronim STEM potiče od prva četiri slova engleskih riječi za nvedene oblasti). Kada bismo željeli prevesti ovaj akronim u kontekst bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema, možemo reći da STEM područje predstavlja edukaciju u oblasti prirodnih nauka ( u višim razredima su to većinom zasebni predmeti Biologija, Hemija, Fizika, Geografija), tehnike i informacionih tehnologija (predmeti Tehnička kultura i Informatika), te matematike. STEM edukacija uključuje sve obrazovne aktivnosti tokom svih razvojnih perioda, u formalnom, ali i neformalnom smislu (aktivnosti unutar škole, kao i izvan nje). STEM je, zapravo, način poučavanja baziran na interdisciplinarnom pristupu koji je u uskoj vezi sa situacijama i problemima iz svakodnevnog života. Osnovan ideja STEM pristupa je da se, umjesto fokusa na zasebne, odvojene discipline, poučavanja različitih predmeta koordinira i, ukoliko je moguće, integriše na osnovu poveznica baziranih na praktičnim primjerima.

Kako bi naši učenici stekli ključne vještine i kompetencije nužne za njihovo napredovanje u savremenom okruženju, potrebna je promjena trenutne obrazovne paradigme bazirane na nastavnim sadržajima i zaokret prema ishodima učenja i međupredmetnim poveznicama (STEM pristup). Novi pristup obrazovanju, s fokusom na kompetencije učenika, u odnosu na tradicionalan pristup (usmjeren na nastavnike) zahtijeva pomak ka novom pristupu poučavanja koji je usmjeren na učenike.

Odgojno djelovanjee kroz nastavu prirodnih nauka mora biti važno načelo odgojno-obrazovnog rada nastavnika koji koriste STEM pristup. Zanemarivanje ili umanjivanje značaja odgojnog uticaja nastave prirodnih nauka u kontekstu globalnih promjena, karakteristika i izazova savremenog društva onemogućava učenicima da se i kroz sadržaje tih nastavnih predmeta razvijaju u karakterne, moralne i društveno odgovorne građane.

22Nov/19

Svečana akademija povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

U četvrtak, 21. novembra, u 17,00 sati u našoj školi održana je Svečana akademija povodom nastupajućeg praznika – Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Svečanu priredbu pripremili su učenici i nastavnici razredne i predmetne nastave, a gosti su bili načelnik Općine Novo Sarajevo Koldžo Nedžad sa svojim pomoćnicima, Ibrahimović Enisom i Pršeš Farukom, prof. dr. Busuladžić Adnan, direktor BH Pošte direkcije Sarajevo Šemso Cerić, predsjednik Školskog odbora Pleh Sakib, predsjednik Udruženja 1. Slavna viteška brigada Aganović Nusret, te brojni roditelji, učenici i ostali gosti.

22Oct/19

SPISAK SEKCIJA

Vannastavne aktivnosti pomažu učenicima da prošire znanje iz oblasti nauke, tehnike, umjetnosti, zabave, rekreacije i pripremaju učenika za društveni život i rad. One su poseban vid nastavnog procesa u kojem odgojni elemenat ima dominaciju nad obrazovnim. Organizuju se u cilju razvoja interesa, sklonosti i stvaralačkih sposobnosti učenika

Broj časova Vannastavnih aktivnosti ne smije prekomjerno opteretiti učenika. Nastavnici nastoje programe sekcija osmisliti tako da probude interese kod učenika, a sadržaje prilagođavaju grupi. Obrazovnim dijelom programa nastoji se otkriti buduće učenikove sklonosti, a odgojnim, kod učenika stvoriti potrebu za saradnjom u oblicima nastave koji nisu obavezni. Kreativnosti i urođenim talentima učenika i njihovih nastavnika dato je maksimalno prostora kroz zaista veliku i šaroliku lepezu ponuđenih sekcija i klubova, kojih je za ovu školsku godinu planirano ……..

Učenik sam bira sekciju za koju pokazuje određenu sklonost, interesovanja i talenat.

04Oct/19

OBAVJEŠTENJE

Prema Odluci Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo utvrđuje se izmjena nastavnog kalendara za školsku 2019/2020. godinu tako što će petak, 04.10.2019.godine biti radni nenastavni dan.