All posts by Ibrahim Đogić

24Oct/20

Produženi boravak

06Feb/20

DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI

26Jan/20

Plan razvoja škole

23.1.2020. godine direktor OŠ „Aneks“ g. Omer Begović prezentirao je nastavnom osoblju plan RAZVOJA ŠKOLE, podsjećajući i podstičući sve zaposlenike škole na ono što je vizija i misija škole, a to je prije svega dostići najveće uspjehe u obrazovanju djece i radu s njima. Najviše je bilo riječi o napuštanju tradicionalnog načina učenja i osavremenjivanju nastave u kojoj učenik mora biti u centru učenja. S tim u vezi Direktor je govorio o kvalitetu rada u nastavi, a kvalitet ima svoje imperative kojima svi moraju težiti. Kvalitet se postiže samo timskim radom, stalnim učenjem i mijenjanjem samoga sebe, a samim tim i promjenama u načinu i metodama obrazovanja mladih.

26Jan/20

eTwinning

22.01.2020. godine u našoj školi održana je prezentacija eTwinning platforme za nastavnike.

ETwinning je mreža nastvanika i škola iz četrdesetak uglavnom evropskih zemalja, uvezana u program Erasmus+Evropske Unije. Platforma omogućuje kvalitetnu saradnju nastavnika, naročito na projektnoj nastavi, te pruža mogućnost profesionalnog usavršavanja. Registracija na etwinning.net pruža pristup izuzetno bogatoj bazi aktivnosti i projekata korisnih nastavnicima i učenicima.

26Jan/20

STEM EDUKACIJA

U skladu sa usvojenim Planom rada za januar 2020. godine realizovana je edukacija nastavnika o STEM nastavnom programu.

Termin ” STEM edukacija” znači poučavanje i učenje u oblasti prirodnih nauka, tehnologije, inžinjerstva i matematike (akronim STEM potiče od prva četiri slova engleskih riječi za nvedene oblasti). Kada bismo željeli prevesti ovaj akronim u kontekst bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema, možemo reći da STEM područje predstavlja edukaciju u oblasti prirodnih nauka ( u višim razredima su to većinom zasebni predmeti Biologija, Hemija, Fizika, Geografija), tehnike i informacionih tehnologija (predmeti Tehnička kultura i Informatika), te matematike. STEM edukacija uključuje sve obrazovne aktivnosti tokom svih razvojnih perioda, u formalnom, ali i neformalnom smislu (aktivnosti unutar škole, kao i izvan nje). STEM je, zapravo, način poučavanja baziran na interdisciplinarnom pristupu koji je u uskoj vezi sa situacijama i problemima iz svakodnevnog života. Osnovan ideja STEM pristupa je da se, umjesto fokusa na zasebne, odvojene discipline, poučavanja različitih predmeta koordinira i, ukoliko je moguće, integriše na osnovu poveznica baziranih na praktičnim primjerima.

Kako bi naši učenici stekli ključne vještine i kompetencije nužne za njihovo napredovanje u savremenom okruženju, potrebna je promjena trenutne obrazovne paradigme bazirane na nastavnim sadržajima i zaokret prema ishodima učenja i međupredmetnim poveznicama (STEM pristup). Novi pristup obrazovanju, s fokusom na kompetencije učenika, u odnosu na tradicionalan pristup (usmjeren na nastavnike) zahtijeva pomak ka novom pristupu poučavanja koji je usmjeren na učenike.

Odgojno djelovanjee kroz nastavu prirodnih nauka mora biti važno načelo odgojno-obrazovnog rada nastavnika koji koriste STEM pristup. Zanemarivanje ili umanjivanje značaja odgojnog uticaja nastave prirodnih nauka u kontekstu globalnih promjena, karakteristika i izazova savremenog društva onemogućava učenicima da se i kroz sadržaje tih nastavnih predmeta razvijaju u karakterne, moralne i društveno odgovorne građane.

20Dec/19

DAN ŠKOLE

22Nov/19

Svečana akademija povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

U četvrtak, 21. novembra, u 17,00 sati u našoj školi održana je Svečana akademija povodom nastupajućeg praznika – Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Svečanu priredbu pripremili su učenici i nastavnici razredne i predmetne nastave, a gosti su bili načelnik Općine Novo Sarajevo Koldžo Nedžad sa svojim pomoćnicima, Ibrahimović Enisom i Pršeš Farukom, prof. dr. Busuladžić Adnan, direktor BH Pošte direkcije Sarajevo Šemso Cerić, predsjednik Školskog odbora Pleh Sakib, predsjednik Udruženja 1. Slavna viteška brigada Aganović Nusret, te brojni roditelji, učenici i ostali gosti.

27Jun/19

Čestitka za kraj školske godine !

24Jun/19

Odluke za pravilnik o radu, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i pravilnik o sadržini načinu vođenja evidencije

U skladu sa čalnom 7. Uredbe o o vrsti i postupku objavljivana propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:21/19) objavljujemo Odluke za pravilnik o radu, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i pravilnik o sadržini načinu vođenja evidencijeOdluke za Pravilnik o radu, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije