All posts by admin

12Dec/18

Informativni sastanci

Informativni sastanci za učenike od I do IV razreda se održavaju svake druge srijede od 17,00 sati.

Informativni sastanci za učenike od V do IX razreda se održavaju svakog drugog utorka od 18,00 sati.

Konsultacije sa predmetnim nastavnicima se održavaju svakog drugog utorka od 17,00 sati.