Nastavno osoblje

 

 

Redni broj  

Ime i prezime radnika škole

 

 

1. Begović Omer Direktor
2. Avdibašić Alem Pedagog
3. Voljevica Sabrina Sekretar
4. Đogić Ibrahim Nastavnik tehničke kulture
5. Behlulović Selma Nastavnik bosankog jezika
6. Eminagić Aida Nastavnik matematike
7. Hindić Amra Nastavnik razredne nastave
8. Bagara Marijana Nastavnik društva
9. Džankić Dženana Nastavnik likovne kulture
10. Tanjaš Seida Nastavnik geografije
11. Rastić Meliha Nastavnik engleskog jezika
12. Goletić Zorana Nastavnik engleskog jezika
13. Ćutuk Mehdija Nastavnik tjelesnog odgoja
14. Kadić Sanela Nastavnik prirode
15. Mulaomerović-Mizdrak Dženana Nastavnik engleskog jezika
16. Nastavnik hemije i kulture življenja
17. Imamović Adna Nastavnik bosanskog jezika
18. Kovač Lejla Nastavnik fizike
19. Branković Armin Nastavnik historije
20. Drinić Emira Nastavnik islamske vjeronauke
21. Hajdarpašić Džejran Nastavnik njemačkog jezika
22. Neretljak Mina Nastavnik matematike i informatike
23. Poljić Ermina Nastavnik informatike
24. Puteš Haris Nastavnik biologije
25. Smaković Nerina Nastavnik muzičke kulture
26. Muratović Amra Nastavnik građanskog
27. Solak Nejra Nastavnik razredne nastave
28. Kadrić Aldina Nastavnik razredne nastave
29. Čorbo Fatima Nastavnik razredne nastave
30. Trapo Belma Nastavnik razredne nastave
31. Turudija Adnan Nastavnik razredne nastave
32. Janjac Emina Nastavnik razredne nastave
33. Masleša-Bašalić Zulkida Nastavnik razredne nastave
34. Arifović Edina Nastavnik razredne nastave
35. Hajrić Aida Nastavnik razredne nastave (produženi boravak)
36. Hodžić Mevludin Domar
37. Ćesir Nisada Higijeničarka
38. Šatara Mejra Higijeničarka
39. Otojagić Mersad Domar
40. Vranešić Merima Servirka
41. Dedović Samija Higijeničarka
42. Hukić Ajkuna Higijeničarka