Kontakt

 

NAZIV ŠKOLE: JU OŠ „Aneks“

ADRESA: Vrbovska bb, Općina Novi Grad Sarajevo, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 658 883 i +387 33 658 882

E-mail:  osnovnaskolaaneks@gmail.com