🖥Donacija za našu školu💻

Donacija kompleta 3 računara mikrokreditne fondacije MI-BOSPO OŠ ”Aneks”, koji će biti uručeni učenicima u stanju socijalne potrebe, za nesmetano praćenje i učestvovanje u realizaciji online nastave.