Category Archives: Opći akti

24Jun/19

Odluke za pravilnik o radu, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i pravilnik o sadržini načinu vođenja evidencije

U skladu sa čalnom 7. Uredbe o o vrsti i postupku objavljivana propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:21/19) objavljujemo Odluke za pravilnik o radu, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i pravilnik o sadržini načinu vođenja evidencijeOdluke za Pravilnik o radu, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije

24Jun/19

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika

U skladu sa članom 7. Uredbe o o vrsti i postupku objavljivana propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:21/19) objavljujemo  Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika Pravilnik_o_ocjenjivanju_odgajatelja_nastavnika

24Jun/19

Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo

U skladu sa čalnom 7. Uredbe o o vrsti i postupku objavljivana propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:21/19) objavljujemo  Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo prav-prijem