+387 33 658 883
osnovnaskolaaneks@gmail.com

Category Archives: Razredna nastava

08Jun/20

POKLON NAŠOJ BIBLIOTECI

POKLON ORNITOLOŠKOG DRUŠTVA “NAŠE PTICE” “SPRING ALIVE BIH” BIBLIOTECI JU OŠ “ANEKS”

U petak, 5. juna, Ornitološko društvo “Naše ptice” i “Spring Alive BiH”, biblioteci JU OŠ “Aneks” uručili su poklon koji sadrži različite publikacije i edukativne materijale o pticama, ptičijim staništima i okolišu. Ovom prilikom im se zahvaljujemo, te se nadamo uspješnoj saradnji i tokom naredne školske godine, s ciljem edukacije naših učenika i podizanja svijesti o važnosti ptičijeg svijeta, važnosti očuvanja ptičijih staništa, te okoliša općenito.

08Jun/20

NAGRAĐENI UČENICI I UČENICE NAŠE ŠKOLE NA KONKURSU POVODOM “SVJETSKOG DANA PTICA SELICA”

NAGRAĐENI UČENICI I UČENICE NAŠE ŠKOLE NA KONKURSU POVODOM “SVJETSKOG DANA PTICA SELICA”

Tokom mjeseca maja, putem platforme Office 387 obilježili smo “Svjetski dan ptica selica” u saradnji sa Ornitološkim društvom “Naše ptice”, te “Spring Alive BiH. Izuzetnu zainteresiranost za ptičiji svijet pokazali su učenici i učenice V-2 odjeljenja sa razrednicom Adnom Imamović i IV-2 odjeljenja sa učiteljicom Eminom Janjac, te su svoje crteže i zapažanja o pticama poslali na konkurs raspisan povodom “Svjetskog dana ptica selica” od strane Ornitološkog društva “Naše ptice” i “Spring Alive BiH”.

Likovni radovi pet učenika i učenica iz odjeljenja V-2, te jedan rad iz odjeljenja IV-2 odabrani su kao najbolji, te su nagrađeni.

Nagrade su dobili učenici i učenice Nudžejma Durović, Faris Musić, Emin Hadžić, Amer Tufekčić, te Emir Balićevac iz V-2 odjeljenja, te učenica Sajra Bezdrob iz odjeljenja IV-2.

U petak, 5.juna, predstavnica Ornitološkog društva “Naše ptice” i “Spring Alive BiH”, posjetila je nagrađene učenike i uručila im nagrade.

Čestitamo i nadamo se da će ovo učenicima i učenicama biti dodatni poticaj za razvijanje interesovanja o ptičijem svijetu i zaštiti okoliša.

05Jun/20

SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA

SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se 5. juna svake godine u više od 140 zemalja svijeta, na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda posvećene okolišu (Štokholm, 1972. godine), kada je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). To je najvažniji dan UN-ovog poticanja ekološke osviještenosti i djelovanja na području zaštite okoliša. Svjetske vlade i organizacije na ovaj dan već 46. godina zaredom pokreću akcije kojima se promovira važnost zaštite okoliša.

20May/20

PRAVIMO ZDRAV OBROK

Voće voće, jede ga ko hoće
jabuka je zdrava, poslastica prava
naranča i limun i jedna banana
puni vitamina, prava su hrana. Povrće je mnogo važno, ne jedemo svo baš rado.

Učenici I 3 su pripremali zdrav obrok.

15May/20

MEĐUNARODNI DAN PORODICE